Bouw1
CAO
13 jan. 2022

Wat is de ABU en wat is de NBBU?

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) zijn brancheorganisaties waar uitzendbureaus lid van kunnen worden. Artiflex volgt de ABU CAO. 

Terug naar overzicht