Wat is de ABU en wat is de NBBU?

CAO

Antwoord:

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) zijn brancheorganisaties waar uitzendbureaus lid van kunnen worden. Artiflex volgt de ABU CAO. 


Terug naar overzicht