Privacy statement

Artikel 1 – Persoonsgegevens die wij verwerken

Privacy?

Artiflex neemt uw privacy serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoons- gegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Artiflex in deze een zogenaamde

Artikel 2 – Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Van u als websitebezoeker:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die u verstrekt bij het uploaden van uw cv
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype

Artikel 3 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ouders of voogd toestemming hebben gegeven. Artiflex kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming

Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@artiflex.com. Wij zullen deze dan informatie onmiddellijk verwijderen.

Artikel 4 – Waarom en hoe lang we gegevens nodig hebben

Artiflex verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids-) overeenkomst met u;

U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

U nieuwsberichten en/of whitepapers te sturen wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld;

U te contacten om de door u geplaatste vacature door te nemen en u in het vervolg te informeren over mogelijke kandidaten;

U op de hoogte te houden van interessante vacatures, naar aanleiding van het open sollicitatieformulier;

U te kunnen beoordelen, wanneer u solliciteert op een functie binnen Artiflex, en u vervolgens op de hoogte te brengen van onze bevindingen;

U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;

Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw

Hoe lang we gegevens bewaren

Artiflex zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval? Neem dan contact op via: privacy@artiflex.com.

Artikel 5 – Delen met anderen

Geen verkoop!

Artiflex verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplicht

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Artiflex blijft

Artikel 6 – In kaart brengen websitebezoek

Cookies

Artiflex maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:

Functionele cookies

Dit zijn cookies met een puur technische Deze zorgen er- voor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

Analytische cookies van derden

Deze cookies kunnen uw surfgedrag Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.

Tracking cookies

Deze cookies worden door een externe partij Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden, waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Wat als u niet van cookies houdt?

U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Kijk, voordat u contact met ons opneemt, eerst in de helpfunctie van uw browser.

Artikel 7 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te

Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Artiflex hebben, stuur dan een verzoek naar privacy@artiflex.com.

Artiflex wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Artiflex u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Artiflex zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek

Artikel 8 – Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL

Om u als websitebezoeker te beschermen, gebruikt Artiflex veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zicht- baar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https://, wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Artikel 9 – Beveiliging en Versie

Wij nemen het echt serieus

Artiflex neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aan- wijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via privacy@artiflex.com.

Versie

De huidige versie is 2.0 d.d. 23/11/10.