Hoeveel fasen zijn er?

CAO

Antwoord:

Bij Artiflex volgen we de ABU CAO. Deze CAO bestaat uit 3 fasen. Fase A is de eerste 52 weken, daarna gaat Fase B in voor maximaal 3 jaar en fase C gaat in vanaf het moment dat een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd.


Terug naar overzicht