Hoe ziet het re-integratie protocol van Artiflex eruit?

Verzuim

Antwoord:

Als een werknemer ziek is en er langdurig ziekteverzuim dreigt, moet de werkgever samen met de werknemer werken aan de re-integratie. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk te krijgen. Dit heet re-integratie. Bij het re-integratieproces volg je een vast traject. Zowel wij als de zieke medewerker moeten actief meewerken aan de re-integratie. Zodra de werknemer beschikbaar is voor re-integratie wordt dit door de verzuimmanager per mail doorgegeven. De werknemers met mogelijkheden zijn ook terug te vinden in de wekelijkse mailing.

Wat als er volgens de bedrijfsarts mogelijkheden zijn tot werk?
De verzuimmanager informeert de vestiging over de mogelijkheden en beperkingen en geeft hierbij aan wat de opbouw dient te zijn.
De zieke werknemer wordt op kantoor uitgenodigd om de terugkoppeling van de bedrijfsarts te bespreken. Op basis van de terugkoppeling van de bedrijfsarts en het gesprek wordt er door de verzuimmanager in samenspraak met de werknemer een plan van aanpak opgesteld (eventueel met sollicitatieplicht).

Re-integreren spoor 1 - Is het eigen werk passend of passend te maken of is er een andere passend werk beschikbaar binnen het bedrijf?
De accountmanager bespreekt dit met de klant en maakt schriftelijk heldere afspraken.
Deze afspraken dienen schriftelijk bevestigd te worden. Denk hierbij aan de functie, opbouwschema, het aangepaste tarief en de duur van het aangepaste tarief.

Re-integreren spoor 2 - Is er passend werk bij een ander bedrijf?
De accountmanager gaat op zoek naar passend werk. De medewerker krijgt een sollicitatieplicht en dient zelf actief opzoek te gaan naar passend werk.
Indien nodig helpt de recruiter bij het opstellen van een CV. Dit wordt gemonitord door de verzuimmanager.


Terug naar overzicht