Hoe registreert Artiflex verzuim?

Verzuim

Antwoord:

Artiflex is eigenrisicodrager voor de Ziektewet en betaalt zelf de uitkering voor
(ex-)werknemers die bij ziekte nog recht hebben op een Ziektewet-uitkering na
uitdiensttreding.

Artiflex heeft een apart systeem voor de registratie en uitbetaling van zieke werknemers die
uit dienst zijn gegaan. In dit systeem worden werknemers toegevoegd zodra ze zich voor de eerste keer hebben ziekgemeld. De ziek- en herstelmeldingen moeten nog steeds worden doorgegeven aan het UWV en dit gebeurt dan ook het systeem. Voor deze meldingen gelden dezelfde termijnen als wanneer Artiflex geen eigenrisicodrager zou zijn.


Terug naar overzicht