kraanmachinist

Veiligheid op de werkvloer

Gezond en veilig werken, dat wil iedereen. Als ondernemer heb je bepaalde verantwoordelijkheden, of je nu een kleine speler in het MKB bent of actief binnen het grootbedrijf, een veilige werkplek is wettelijk verplicht. Om incidenten op de werkvloer zoveel mogelijk te beperken, geven we je handvaten om een veilige werkplek te creëren. 

Gezond en veilig werken 

Veiligheid op het werk betekent meer dan werken met veilige en goedgekeurde middelen zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties. Het omvat ook gedrag, waaronder duidelijke werkinstructies en voorlichting. ‘Veilig werken betekent voor mij dat iemand de kennis en tools bezit om zijn werk zelfstandig en veilig te kunnen doen,’ aldus Vera Algra. Vera is veiligheidsfunctionaris binnen Artiflex en ziet erop toe dat uitzendkrachten veilig kunnen werken bij onze opdrachtgevers. 

Als werkgever ben je eindverantwoordelijk voor een veilige werkplek en de zorg voor personeel. ‘Het spanningsveld zit hem bij ons in het feit dat wij de juridische werkgever van onze uitzendkrachten zijn, maar de dagelijkse leiding en toezicht ligt bij onze opdrachtgevers. Dat maakt een goede samenwerking essentieel om incidenten te voorkomen.Artiflex is al jarenlang VCU gecertificeerd.’ VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten waarmee je als uitzendorganisatie laat zien dat je veilig en gezond werken belangrijk vindt. Op basis van de VCU heeft Artiflex een veiligheidssysteem ontwikkeld om aan de VCU-norm te voldoen. 

veilige werkplaats

Veiligheidssysteem VCU Artiflex 

Om zaken als veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen kent ons veiligheidssysteem (VG-beheersysteem) een aantal stappen met als doel duidelijkheid te scheppen ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Stap 1: Inventarisatie van de uitzendkracht

In deze eerste stap inventariseren we de kennis en de middelen waarover de uitzendkracht beschikt. Wat is zijn of haar hoogst genoten opleiding, welke werkervaring heeft de kandidaat en welke taal is hij/zij machtig? ‘Taal is iets wat vaak onderschat wordt als we het hebben over veiligheid’, zegt Vera. ‘Maar hoe belangrijk is het dat werkgever en werknemer, maar ook werknemers onderling, elkaar verstaan en begrijpen als het aankomt op veilig met elkaar werken.’ Daarnaast inventariseren we of hij/zij in het bezit is van PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen). 

Stap 2: Inventarisatie van de opdrachtgever 

Vervolgens inventariseren we de functie bij de opdrachtgever. Ook hier gaan we na welke opleiding en werkervaring gewenst is. Ook onderzoeken we welke PBM’s iemand nodig heeft en controleren we of een  VCA-certificering een vereiste is. Heeft een kandidaat deze certificering nog niet? Dan bieden wij de mogelijkheid deze op korte termijn te behalen. Tot slot inventariseren we de risico’s die het werk met zich meebrengt, denk hierbij aan brand-en/of explosiegevaar, geluid, hitte of kou, schadelijke damp of vallen van hoogte et cetera. 

Stap 3: Uitleg aan de uitzendkracht 

Bij de start van de uitzending komen we toe aan stap 3. We leggen beide inventarisaties naast elkaar en gaan het gesprek aan met onze uitzendkracht. Hierin leggen we uit wat de risico's zijn van het werk en wat onze opdrachtgever doet om deze risico's te beheersen. We vertellen welke PMB’s vereist zijn en zorgen - indien nodig - dat deze aanwezig zijn wanneer de uitzendkracht start met werken. Indien er nog geen VCA-certificaat aanwezig is, zorgen wij ervoor dat onze uitzendkracht de leerstof mee naar huis krijgt en plannen we een examen in. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is de uitzendkracht klaar om te starten. Binnen een week bellen wij de uitzendkracht op of alles geregeld is en of alle gemaakte afspraken worden nagekomen.

Stap 4 en stap 5: Evaluaties 

Binnen drie maanden evalueren we zowel met de opdrachtgever als de uitzendkracht. Naast algemene evaluatievragen behandelen we de veiligheidsaspecten. Zijn er voldoende middelen om het werk veilig te kunnen doen, krijgt hij of zij geregeld werkinstructies en voldoen de vereiste PBM’s nog? Met de opdrachtgever bespreken we of de kandidaat voldoet aan de verwachtingen of dat er bijvoorbeeld cursussen of trainingen nodig zijn. 

Stap 6: Incidenten

In deze stap beschrijven we de situatie hoe we omgaan wanneer er toch een incident plaatsvindt. Wat is er precies voorgevallen? Zijn alle veiligheidsmaatregelen, zoals we deze met elkaar hebben afgesproken, nageleefd? Tot slot, doen we een interne evaluatie waaruit we opmaken wat we uit deze situatie kunnen leren. Deze evaluatie wordt met de gehele organisatie gedeeld.

Creëer een veilige werkplek, wet- en regelgeving 

In de Arbowet staan specifieke regels over veiligheid op de werkvloer. Daarnaast zijn alle werkgevers in Nederland verplicht om een ‘risico-inventarisatie en -evaluatie’ te hebben: een RI&E. Met deze RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je organisatie in kaart. Eigenlijk wat wij binnen Artiflex ook doen met ons VG-beheersysteem. Op die manier kun je de risico’s wegnemen of verkleinen met als doel zo min mogelijk ongevallen, gezondheidsklachten of verzuim. Werknemer en werkgever zijn samen verantwoordelijk voor optimale veiligheid op de werkvloer. Ondanks een veilig en gezonde werksituatie kun je te maken krijgen met verzuim. 

Kandidaten via Artiflex 

Ben je op zoek naar uitzendkrachten en brengt het werk risico’s met zich mee? Dan zoek je kandidaten die werken bij een VCA gecertificeerd bedrijf. Artiflex voldoet aan de gestelde eisen en vindt de ideale kandidaat voor jouw organisatie. Neem contact met ons op via 078 - 641 60 81. 

Welke recruitment uitdaging heb jij voor ons?

Elke dag slimmer werven in een online arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is, dat is onze ambitie. Wij zijn ervan overtuigd dat talent floreert op de juiste plek. Wij geloven dat het bij elkaar brengen van deze twee elementen essentieel is voor de groei van elk bedrijf.

JOUW ZOEKTOCHT BEGINT HIER

Ben je op zoek naar personeel? Wij vinden de juist match voor jouw organisatie, op skills, motivatie én karakter. We combineren écht persoonlijk contact met technologie, om voor jou snel de beste kandidaten te vinden. 

Meld je vacature bij ons aan door het formulier in te vullen. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met je op om de vacature door te nemen.

Beoordeling van een 9,2/10
1000 nieuwe sollicitaties per week
Nationaal netwerk
Branchespecifieke expertise
Wij ontzorgen de gehele administratie

Relevante
Artikelen