Hoeveel fasen zijn er?

CAO

Antwoord:

Als je bij Artiflex in dienst komt, zijn er 3 fases volgens de ABU. Fase A is de eerste 52 weken, daarna gaat Fase B in voor maximaal 3 jaar en fase C gaat in vanaf het moment dat je een arbeidsovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd.


Terug naar overzicht