Veiligheid
17 jun. 2020

Artiflex is VCU gecertificeerd, omdat wij veiligheid heel belangrijk vinden. Dit betekent voor jou dat we voor aanvang van je werkzaamheden de te gebruiken pbm´s, de risico-inventarisatie en de beheersmaatregelen met je bespreken. Ook nemen we de veiligheidsinstructie van Artiflex met je door.