Operator bij Artiflex

SLIM-regeling voor MKB'ers

5 aug. 2022
Als werkgever is het belangrijk dat je medewerkers leren en zich blijven ontwikkelen. Toch is het in het midden- en kleinbedrijf (mkb) niet altijd mogelijk om een leerrijke werkomgeving te creëren. Dat moet anders, vindt ook het kabinet. Om leren en ontwikkelen ook binnen mkb-ondernemingen mogelijk te maken, is de SLIM-regeling in het leven geroepen.

Wat houdt de SLIM-regeling in? 

SLIM staat voor: Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Met de SLIM-subsidie kun je blijvend investeren in de ontwikkeling van je werknemers. 

Wie komt er in aanmerking voor een SLIM-subsidie?

De SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB is bedoeld voor ondernemers uit het MKB die het belangrijk vinden dat hun medewerkers een leven lang kunnen leren en zich zo verder ontwikkelen. Alle mkb-ondernemers kunnen deelnemen aan het subsidieprogramma, ook deelnemen als samenwerkingsverband - tussen ten minste twee mkb-ondernemingen - is een mogelijkheid. Daarnaast mogen grootbedrijven, actief in de landbouw-, horeca of recreatie-sector die te maken hebben met seizoensarbeid, een aanvraag indienen.  

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een SLIM-subsidie? 

Om in aanmerking te komen voor subsidie in 2022 moet de activiteit aansluiten bij tenminste één van de volgende vier omschrijvingen:

  • Doorlichten van jouw onderneming door een externe adviseur.
  • Opstellen van loopbaan-ontwikkeladviezen voor jouw medewerkers.
  • Het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Hoe kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?  

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, waarvan 17,5 miljoen gereserveerd is voor samenwerkingsverbanden. Daarnaast is er 1,2 miljoen beschikbaar voor grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. 

Om ervoor te zorgen dat de subsidiepot gelijkmatig verdeeld wordt, is ieder jaar opgedeeld in aanvraag tijdvakken. De SLIM subsidie kent in 2022 drie openstellingen. Als MKB-ondernemer kun jij jouw aanvraag indienen van 1 t/m 31 maart 2022 en 1 t/m 30 september 2022. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is dit van 1 juni t/m 29 juli 2022. 

Tip: Vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak kun je jouw onderneming registreren als aanvrager via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. 

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, vindt er loting plaats voor de behandelvolgorde. Subsidie toegekend? Dan moet de start van het initiatief uiterlijk binnen zes maanden na het sluiten van het tijdvak plaatsvinden. Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.

De eerste stap naar een leerrijke werkomgeving 

Wil jij investeren in de ontwikkeling van jouw werknemers en daarmee in jouw onderneming? Vraag dan de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) aan, dit is weer mogelijk tussen 1 t/m 30 september 2022. Wees er snel bij, want wie het eerst komt wie het eerst maalt. Registreren kan dus al vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. 

Kun je daarnaast wel wat extra handjes gebruiken op de werkvloer? Wij gaan op zoek naar werknemers die passen binnen jouw mkb-onderneming. Dien je aanvraag in via onze website of neem telefonisch contact met ons op via 078 - 641 60 81.