Vakantiewerk

Dé checklist voor het inhuren van vakantiewerkers

24 mei 2022
It’s summer time! De zomer komt eraan; medewerkers genieten van een welverdiende vakantie en misschien heb je te maken met een seizoenspiek in je bedrijf. In dat geval kunnen vakantiewerkers uitkomst bieden. Natuurlijk heb je wel te maken met regels en richtlijnen. Deze blog legt je uit waar je als werkgever rekening mee dient te houden wanneer je kiest voor vakantiekrachten. 

Wanneer is iemand een vakantiewerker?

Onder vakantiewerkers wordt verstaan scholieren, studenten en andere studerenden, die uitsluitend in de periode(n) van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten.

Wet- en regelgeving vakantiewerkers 

Gelukkig worden vakantiewerkers - net als je andere medewerkers - door de wet beschermd. Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. Het inhuren van deze jongeren is aan regels gebonden. De wet maakt, als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden, onderscheid tussen:

  • Kinderen (13-, 14-, 15-jarigen)
    13- en 14-jarigen zijn verplicht om naar school te gaan en mogen daarnaast helpen bij licht, niet-industrieel werk, niet langer dan 7 uur per dag en maximaal 35 uur per week. Voor 15-jarigen geldt eveneens een leerplicht, het verschil qua werk zit hem in dat zij licht en niet-industrieel werk zelfstandig mogen uitvoeren. Voor deze leeftijd geldt dat zij maximaal 8 uur per dag mogen werken en maximaal 40 uur per week.

  • Jeugdigen/jongeren (16- en 17-jarigen)
    Jongeren mogen bijna elk soort werk doen, behalve werk dat gevaarlijk en/of schadelijk voor de gezondheid is. Er mag maximaal 45 uur per week worden gewerkt met een maximum van 9 uur per.

De Inspectie SZW controleert of jij als werkgever de regels naleeft. Als dat niet gebeurt, kun je een boete krijgen.

Voordelen van vakantiewerkers

Het inzetten van vakantiekrachten is een efficiënte oplossing om uw personeel vakantie te laten vieren of om de piek in de zomerperiode op te vangen. Vakantiewerkers zijn flexibel inzetbaar en relatief goedkope krachten doordat het minimum loon van jongeren lager ligt. 

Voor vakantiewerkers geldt dat zij recht hebben op minimaal het Wettelijk Minimum (jeugd) Loon. De Rijksoverheid heeft een handige rekentool waarmee je het minimumloon kunt berekenen. Je vakantiewerker heeft daarnaast ook recht op vakantiegeld en vakantiedagen overeenkomstig de toepaste CAO.

Arbeidsovereenkomst afsluiten voor vakantiewerkers 

Ondanks de korte duur van het dienstverband is er toch sprake van een arbeidsovereenkomst. Als werkgever is het daarom belangrijk om een arbeidsovereenkomst af te sluiten voor vakantiewerkers. Dit kan een vakantiecontract, nul urencontract of een contract voor bepaalde tijd zijn. Valt jouw bedrijf of branche onder een cao, dan gelden de voorwaarden van die cao ook voor de vakantiewerkers. 

Belangrijk om te weten is dat voor afsluiten van een arbeidsovereenkomst jongeren tot 16 jaar toestemming van de ouders of voogd nodig hebben. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig dat je een ouder/voogd het arbeidscontract mee laat ondertekenen.

Vakantiewerkers nodig?

Kan jouw onderneming deze zomer de hulp van vakantiekrachten goed gebruiken en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Artiflex verzorgt niet alleen de werving en selectie, maar neemt ook de administratieve afhandeling uit handen. 

We helpen je graag, zodat ook tijdens de zomermaanden alles op rolletjes loopt. Neem contact met ons op door te bellen naar 078 - 641 60 81.