loonstrook van artiflex

Wat staat er op mijn loonstrook?

3 apr. 2023
Loonstrook, salarisstrook of salarisspecificatie: het is een overzicht vol ingewikkelde woorden, getallen en afkortingen over jouw salaris. In deze blog lees je alles over de verschillende onderdelen op jouw loonstrookje. Ook vind je een voorbeeld van een loonstrook bij Artiflex.

Wat is een loonstrook?

Eerste dingen eerst. Wat is een loonstrook precies? Een loonstrook is een overzicht van jouw salaris over een gewerkte periode. Bij Artiflex ontvang je iedere week of iedere 4 weken een loonstrook in de app.

loonstrook artiflex

Uitleg van je loonstrook

Nu je de betekenis van een loonstrook kent, gaan we in op wat er precies op staat. Je loonstrookje begint met gegevens zoals jouw naam, adres, geboortedatum en BSN (Burger Service Nummer). Ook zie je de periode waarover de loonstrook gaat.

Daaronder zie je jouw brutoloon en hoe dit is opgebouwd. Hier kom je veel moeilijke woorden en afkortingen tegen die we verder in deze blog uitleggen.

Bij de reserveringen zie je hoeveel vakantiegeld en vakantie-uren je hebt opgebouwd. Tot slot zie je het nettoloon. Dit is het bedrag dat je op je bankrekening gestort krijgt.

Voorbeeld van een loonstrook

In de basis is iedere loonstrook hetzelfde, al zien ze er soms per werkgever anders uit. Hieronder zie je een voorbeeld van een loonstrook van Artiflex.

voorbeeld loonstrook artiflex

Moeilijke woorden en afkortingen op je loonstrook

Begrijp je helemaal niets van die ingewikkelde woorden en vreemde afkortingen? Geen paniek, dat is heel normaal. Hieronder lees je 1 voor 1 wat de belangrijkste begrippen betekenen.

uitleg woorden op loonstrook

In het kort:

  • Bruto: Het salaris voor aftrek van belastingen en premies.
  • Werknemersverzekering: Premie dat Artiflex afdraagt tegen gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
  • Loonheffingen: Loonbelasting die je betaalt aan de Belastingdienst.
  • Netto: Het bedrag dat je op je bankrekening ontvangt.
  • Cumulatief: Alle bedragen van dit kalenderjaar tot aan de loonstrook bij elkaar opgeteld.
  • Reiskostenvergoeding: Netto vergoeding van jouw reiskosten.
  • Betaling: Jouw rekeningnummer waarop het loon wordt gestort.
  • Kort verzuim: Dit is het aantal uur dat je hebt opgebouwd voor bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek.
  • Bovenwettelijke en wettelijke vakantiedagen: Het aantal vakantiedagen dat je hebt opgebouwd, uitgedrukt in salaris en uren.

Jaaropgave: een enorme loonstrook

Jouw jaaropgave ontvang je in januari of februari van het nieuwe jaar. Hierop staat het totale loon dat je bij één werkgever hebt verdiend over afgelopen jaar.

De jaaropgave is dus een overzicht van al jouw inkomsten over afgelopen jaar. Je kan het omschrijven als een enorme salarisstrook over het hele jaar. 

Wil je weten wat er precies op een jaaropgave staat en waarvoor je dit overzicht nodig hebt? Lees dan ons blog: Wat is een jaaropgave?

Vragen over jouw loonstrook?

Met dit blog heb je meer inzicht gekregen in wat er op jouw loonstrook staat. Het is belangrijk om jouw salarisspecificatie in grote lijnen te begrijpen zodat je eventuele fouten op tijd kunt herkennen. Heb je vragen over je loonstrook? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Artiflex.