2023

Wijzigingen in regels rondom arbeid per 1 januari 2023

Het nieuwe jaar is in zicht, en naast dat we terugblikken op het afgelopen jaar, zijn er voor 2023 ook wijzigingen rondom wet- en regelgeving binnen arbeid. In deze blog lees je een aantal belangrijke aandachtspunten die voor jouw organisatie van belang kunnen zijn.

Werkgevers moeten rekening houden met de volgende wijzigingen per 1 januari 2023:

 • Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 10,15% en komt daarmee uit op €12,40 bruto per uur bij een 36 urige werkweek. Inloopschalen van CAO's en uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, bijstand en de Wajong gaan hierdoor ook omhoog.
 • De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
 • Op 28 februari begint opnieuw een aanvraagtijdvak van de STAP-subsidie voor opleidingen van werknemers. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het is een subsidie die werkende én werkzoekende kunnen gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen om op die manier hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.
 • Het netto bedrag dat per thuiswerkdag onbelast vergoed mag worden aan een werknemer stijgt van € 2,00 naar € 2,15.
  Ook in 2023 kunnen MKB-werkgevers de SLIM-subsidie voor de ontwikkeling van hun werknemers aanvragen. SLIM staat voor: Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken.
 • Vanaf het nieuwe jaar hebben ook uitzendkrachten recht op een vaste eindejaarsuitkering. Dit is onderdeel van de inlenersbeloning waarbij uitzendkrachten recht hebben op dezelfde beloning als personeel dat rechtstreeks voor de inlenende organisatie werkt.
 • Nieuw binnen het fasensysteem, een systeem waarbinnen de rechtspositie van een uitzendkracht wordt uitgedrukt, geldt dat de weken waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantiedagen opneemt ook meetellen binnen de fasetelling.
 • Daarnaast komt de overgangsregeling voor de telling in fase A en fase B te vervallen. Fase A is vanaf 2 januari 2023 nog maximaal 52 weken en fase B maximaal drie jaar. Er geldt één uitzondering op de regel. Voor de ABU geldt dat overeenkomsten in fase B die zijn aangegaan vóór 17 november 2021 de periode van drie jaar nog kunnen overschrijden. Voor de NBBU geldt dit voor 1 januari 2022.
 • De vrije ruimte in de WKR gaat omhoog. Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. In 2023 wordt de WKR eenmalig verruimd tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het meerdere is dat 1,18%. Vanaf 2024 vervalt deze tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92% (dit was 1,70% in 2022).
 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt over 2022, met terugwerkende kracht, en 2023 verhoogd. De vergoeding per verloond uur wordt eenmalig over 2022 verhoogd van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per werknemer met een maximale vergoeding van € 1.520 per werknemer per kalenderjaar. Dit bedrag wordt uitbetaald in 2023.
 • Vanaf juli 2023 vindt er een wijziging plaats in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De loondoorbetalingsperiode/ZW voor zieke AOW-gerechtigde werknemers wordt verkort van dertien naar zes weken.
 • Tot slot wordt per 1 januari 2024 de terugkeerpremie van ERD ZW naar UWV gelijk aan de sectorale premie ZW-flex. Eerder werd gesproken om deze maatregel al per januari 2023 in te laten gaan. Dat is dus nu met een jaar verlengt. Wel is het zo dat wanneer je in 2023 terug naar het UWV gaat, je nog 50% sectorale premie betaalt.

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog of wil je meer informatie over één of meer wijzigingen? Neem dan contact met ons op via 078 - 641 60 81. 

Welke recruitment uitdaging heb jij voor ons?

Elke dag slimmer werven in een online arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is, dat is onze ambitie. Wij zijn ervan overtuigd dat talent floreert op de juiste plek. Wij geloven dat het bij elkaar brengen van deze twee elementen essentieel is voor de groei van elk bedrijf.

JOUW ZOEKTOCHT BEGINT HIER

Ben je op zoek naar personeel? Wij vinden de juist match voor jouw organisatie, op skills, motivatie én karakter. We combineren écht persoonlijk contact met technologie, om voor jou snel de beste kandidaten te vinden. 

Meld je vacature bij ons aan door het formulier in te vullen. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met je op om de vacature door te nemen.

Beoordeling van een 9,2/10
1000 nieuwe sollicitaties per week
Nationaal netwerk
Branchespecifieke expertise
Wij ontzorgen de gehele administratie

Relevante
Artikelen