monteurs-box-positief

WAB 2021: vaste arbeidsomvang oproepkrachten wijzigt per 1 juli 2021

We kunnen ons allemaal nog goed de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) herinneren. Een wet die absoluut invloed heeft op ons werk als uitzendbureau. Per 1 juli 2021 wijzigen de regels op het punt van het verplichte aanbod van vaste uren bij een oproepovereenkomst. Daarover later meer. Eerst frissen we even het geheugen op: wat zijn de belangrijkste regels van de WAB voor werkgevers?

Lage en hoge WW-premie

Sinds de invoering van de WAB betalen werkgevers een hoge premie voor bepaalde-tijdcontracten, oproepovereenkomsten, uitzendovereenkomsten, nulurencontracten en min-maxcontracten. In 2021 is dit percentage vastgesteld op 7,70%. De premie voor onbepaalde-tijdcontracten is stukken lager, namelijk 2,70% in 2021. De wetgever wil hiermee het geven van vaste contracten stimuleren.

Transitievergoeding

Bij ontslag of het niet verlengen van een contract heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Sinds de invoering van de WAB geldt dat voor alle werknemers, vanaf de allereerste werkdag. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en is evenredig verschuldigd.

WAB regels voor verbetering arbeidspositie oproepkrachten

De WAB heeft geleid tot verbeteringen in de arbeidspositie van onder andere oproepkrachten. De hieronder genoemde wijzigingen gingen al op 1 januari 2020 in:

  1. De werkgever is verplicht om werknemers met een oproepcontract ten minste vier kalenderdagen van tevoren op te roepen. Een werknemer waarvan de oproep binnen vier kalenderdagen wordt gewijzigd of geannuleerd, behoudt het recht op doorbetaling van loon.
  2. Werkgevers zijn volgens de WAB ook verplicht om de oproepkracht na 12 maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren. De aangeboden arbeidsduur moet zijn gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang van de voorafgaande twaalf maanden.

Doet de werkgever de oproepkracht geen aanbod? Dan heeft de werknemer recht op het niet-genoten loon, vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen. Een werknemer kan tot vijf jaar naar dato een loonvordering instellen.

monteurs-box-positief

WAB 2021: Wijziging aanbod en arbeidsomvang oproepkrachten per 1 juli 2021

Wat verandert er nu precies aan de regels van de WAB in 2021? Met de komst van de Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2021 wijzigen de regels die gelden voor het aanbod van de vaste arbeidsomvang van een oproepkracht. Er komen nieuwe regels voor het aanvaarden van het aanbod en de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur. De werknemer heeft niet langer ten minste een maand bedenktijd, maar moet binnen een maand laten weten of hij of zij ingaat op het aanbod.

Laat de werknemer niets weten? Dan mag de werkgever ervan uitgaan dat de oproepovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt gecontinueerd. Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, dan moet dit nieuwe contract uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst ingaan. Eerder mag uiteraard ook.

Wil je er meer over weten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op

auto-monteurs
Welke recruitment uitdaging heb jij voor ons?

Elke dag slimmer werven in een online arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is, dat is onze ambitie. Wij zijn ervan overtuigd dat talent floreert op de juiste plek. Wij geloven dat het bij elkaar brengen van deze twee elementen essentieel is voor de groei van elk bedrijf.

Personeel aanvragen

Ben je op zoek naar personeel? Wij vinden de juist match voor jouw organisatie, op skills, motivatie én karakter. We combineren écht persoonlijk contact met technologie, om voor jou snel de beste kandidaten te vinden. 

Meld je vacature bij ons aan door het formulier in te vullen. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met je op om de vacature door te nemen.

Uitzicht op een vast contract
Vanaf dag 1 Stipp Pluspensioen
Beoordeling van een 9,2/10
Werk bij jou in de buurt
Binnen 1 werkdag reactie
2654 vacatures voor jou

Relevante
Artikelen